#acronym

Dunaj

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/010
Názov prijímateľa
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
Typ malého projektu
Sportesemény
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518,75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 477,81 €