#acronym

DIGIT4FUN

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/078
Názov prijímateľa
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským
Typ malého projektu
Gyermek és ifjúsági táborok szervezése
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Győr
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
26 431.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
21 145.00 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 964.68 €
Webová stránka prijímateľa
www.mobilis-gyor.hu
Zmluvy
Google mapa