#acronym

CULTTRADITIONS

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/134
Názov prijímateľa
Obec Nová Vieska
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, Budaörs Város Önkormányzata, Tahitótfalu Község Önkormányzata
Typ malého projektu
Festival
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Nová Vieska
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
1 982.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.novavieska.sk
Zmluvy
Google mapa