#acronym

Conf_2023

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/243
Názov prijímateľa
Boldog Gizella Alapítvány
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Szlovák Alzheimer Társaság
Typ malého projektu
Szakmai konferenciák és programok
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Biatorbágy
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 468.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.gizella.hu
Zmluvy
Google mapa