#acronym

Centenárium

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/200
Názov prijímateľa
Bábolna Város Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Mostová, OFK Mostová
Typ malého projektu
Sportesemény
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Bábolna
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 468.75 €
Webová stránka prijímateľa
www.babolna.hu
Zmluvy
Google mapa