#acronym

BOKÖV

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/281
Názov prijímateľa
Obec Dolné Obdokovce
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Sopronkövesd Községi Önkormányzat
Typ malého projektu
Festival
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Dolné Obdokovce
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
19 818.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
15 855 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 378.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.dolneobdokovce.sk
Zmluvy
Google mapa