#acronym

BIPF

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/015
Názov prijímateľa
Beled Város Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Imeľ
Typ malého projektu
Fesztivál
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Beled
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
16 518.75 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
13 215 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 303,75 €
Webová stránka prijímateľa
www.beled.hu
Zmluvy
Google mapa