#acronym

Barpartner

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/050
Názov prijímateľa
Obec Horný Bar
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Győrasszonyfa Község Önkormányzata
Typ malého projektu
Kultúrne podujatie
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Horný Bar
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
23 125 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
18 500 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
2 775 €
Webová stránka prijímateľa
www.hornybar.sk
Zmluvy
Google mapa