#acronym

Barátság

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/016
Názov prijímateľa
Pannonhalma Város Önkormányzata
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Obec Dolné Saliby
Typ malého projektu
Sportesemény
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Pannonhalma
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
26 431.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
21 145 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
5 286.25 €
Webová stránka prijímateľa
www.mail.pannonhalma.hu
Zmluvy
Google mapa