#acronym

Arrabona

Zhrnutie projektu
Kód výzvy
HUSK/SPF/2301
Registračné číslo malého projektu
HUSK/SPF/2301/3.2/080
Názov prijímateľa
Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Cezhraničný partner(i) malého projektu
Mesto Šamorín, Mesto Veľký Meder, Mesto Dunajská Streda, Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség
Typ malého projektu
Szakmai konferenciák és programok
Miesto (adresa) realizácie malého projektu
Pannonhalma, Mosonmagyaróvár, Győr
Celkový rozpočet malého projektu (100%)
26 431.25 €
Výška finančnej podpory malého projektu z EFRR (80%)
21 145 €
Výška národného spolufinancovania malého projektu (12% alebo 15%)
3 964.68 €
Webová stránka prijímateľa
www.arrabona.eu
Google mapa