Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje srdečne pozvať na INFORMAČNÉ DNI k prvej výzve na predkladanie žiadostí Fondu malých projektov vyhlásenej v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko.

Pozvánku na informačné dni nájdete nižšie: