A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága 2024. február 21-én tartotta második ülését a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatalban.

Az ülés keretén belül Vasi Emma, az RDV ETT igazgatója, a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottság elnöke röviden összefoglalta a HUSK SPF/2301 pályázati felhívással kapcsolatos tapasztalatokat, a beérkezett pályázatok statisztikai adatait, valamint az értékelések eredményeit.

Összesen 397 pályázat került benyújtásra az Interreg+ online pályázati rendszeren keresztül, melyből 199 pályázat jogosult az RDV ETT által menedzselt nyugati programterületen. A 199 db pályázat igényelt ERFA támogatási összege 4.963.425 euró. Legnagyobb számban fesztiválok és kulturális események támogatására érkezett igény, de nagy számban sportesemények, illetve szakmai konferenciák és programok jelentették a pályázatok fő tevékenységét.

A Kisprojekt Alap célja a határon átnyúló társadalmi kohézió és partnerség erősítése, valamint a polgárok és a szervezetek ösztönzése arra, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus és polgári életében és hozzájáruljanak ahhoz. A felhívás sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy 199 pályázó szervezet nyújtott be pályázatot 381 különböző határon túli szervezettel.

A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsági ülés jelentősége, hogy a találkozó legfontosabb napirendi pontja a HUSK SPF/2301 pályázati felhíváson belüli kisprojektek listájának (ranglista) jóváhagyása. A minőségi értékelés során 133 pályázat felelt meg a kiválasztási kritériumoknak, melyekből – tekintettel a projektek támogatására kijelölt keretösszegre – 78 db pályázat került jóváhagyásra, 1.448.285 euró ERFA támogatási összeggel.

A támogatásban részesülő, illetve a feltételekkel támogatott pályázókkal megkezdődik a szerződéskötés folyamata.

A jelen felhívás keretében elutasított pályázók számára lehetőség nyílik a pályázatok ismételt benyújtására az őszre tervezett HUSK SPF pályázati felhívás során, melynek meghirdetésekor az RDV ETT munkatársaival való személyes konzultáció kezdeményezését javasoljuk.