A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága 2023. szeptember 27-én tartotta első, alakuló ülését a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatalban. A Monitoring Bizottság tagjait továbbra is az Irányító Hatóság (Külgazdasági és Külügyminisztérium – KKM), Nemzeti Hatóság (Szlovák Köztársaság Befektetési, Régiófejlesztési és Informatizációért Felelős Minisztériuma – MIRRI SR), valamint a Társulás magyarországi tagmegyéinek elnökei, illetve a szlovákiai tagmegyék alelnökei alkotják, emellett megfigyelőként részt vesznek az üléseken a Közös Titkárság (SzPI) és a Via Carpatia EGTC képviselői.

Az esemény jelentőségét tükrözi, hogy az alakuló ülésen részt vett Horváth Nikoletta a KKM Határ Menti Operatív Programok főosztályvezetője, Lea Malá a MIRRI SR Határon Átnyúló Együttműködési Programok szekciójának vezérigazgatója, Veres Csilla, az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia ProgramKözös Titkárságvezetője és Holop Szilveszter titkárságvezető-helyettese is, akik a tervezési, előkészítési szakaszban aktív támogatásukkal, iránymutatásukkal segítették a Kisprojekt Alap jelenlegi pályázati és megvalósítási formájának kidolgozását.

A Kisprojekt Alap az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program 3. prioritási tengelyének „PA3-Intézményi együttműködések” keretében valósul meg. A projekt intézkedése „3.2 – A kölcsönös bizalom megteremtése” ezúttal a pályázásra jogosult 7 régióból (Magyarországon: Budapest főváros, Pest, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék területe, Szlovákiában: a Pozsonyi, Nagyszombati és a Nyitrai kerület) az önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási- és kutatási intézmények, egyházak, ETT-k, kormányzati szervek, valamint érdekvédelmi testületek határon átnyúló programjainak megvalósítását fogja támogatni.

Vasi Emma, az RDV ETT igazgatója, a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottság elnöke, miután köszöntötte a Monitoring Bizottság régi és újonnan kinevezett tagjait, a rendezvényt történelmi jelentőségűnek nevezte, hiszen a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás immár második alkalommal nyerte el a Kisprojekt Alap lebonyolításának lehetőségét a nyugati programterületen. A programterület keleti részén a Kisprojekt Alap lebonyolítását a Via Carpatia ETT végzi.

A bizalom elsődlegesen az elmúlt időszak tapasztalatainak, sikeres kisprojektjeinek, a Társulások elkötelezettségének köszönhető. Feladataik közé tartozik a Kisprojekt Alap általános koordinációjával és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, a potenciális pályázók tájékoztatása, tanácsadási munka a kérvények kidolgozása során, a pályázók tevékenységének támogatása a projekt befejezéséig, helyszíni ellenőrzések elvégzése, illetve hozzájárulni a KPA Monitoring Bizottság munkájának végrehajtásához.

Az ülés keretén belül a tagok elfogadták a Monitoring Bizottság működésére vonatkozó eljárási szabályzatot, valamint a Kisprojekt Alap  meghirdetésre kerülő első felhívásának dokumentumait. Egyetértésben döntés született arról is, hogy a KPA pályázati felhívás -a keleti programterülettel megegyezően- 2023.10.16-án kerül meghirdetésre.

Jelen felhívás reflektál az előző időszakban szerzett tapasztalatokra és megfogalmazott igényekre. Többek között bevezetésre kerül az egyszerűsített költségelszámolás (egyösszegű átalánydíj formájában), az Európai Uniós támogatás kiegészül a Nemzeti társfinanszírozással, így csökken az önrész mértéke. A nyugati programterületről pályázók a tevékenységeiket kizárólag a nyugati programterületen valósíthatják meg, de a partnerszervezetek székhelye Szlovákia és Magyarország teljes területén lehet. Ezekkel az intézkedésekkel törekszünk az előző programidőszakban felmerült igények, valamint az Interreg Programban megfogalmazott célok támogatására. Németh Zoltán Győr-Moson-Sopron vármegye elnöke a tagok nevében kiemelte, az aktív közös munka eredményeként létrehozott pályázati konstrukció a korábbiakhoz képest rendkívül kedvező lehetőség lesz a pályázók számára, amely véleménye szerint mindenki megelégedésére fog szolgálni a következő években.

A Kisprojekt Alap rendelkezésére álló ERFA támogatás teljes összege 5,16 millió euró, melyből az első felhívás alkalmával 1,45 millió euró kerül kiosztásra. A pályázók 13 215 eurótól 39 645 euróig terjedő támogatásra nyújthatnak be kérelmet.

A Kisprojekt Alap célja a határon átnyúló társadalmi kohézió és partnerség erősítése, valamint a polgárok és a szervezetek ösztönzése arra, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus és polgári életében és hozzájáruljanak ahhoz. Kulturális fesztiválok, sportesemények, szakmai rendezvények, gyermek és ifjúsági táborok megvalósítását támogatja, amelyek lehetővé teszik a határ két oldalán működő szervezetek képviselőinek és tagjainak találkozását, kapcsolataik erősítését.

A pályázati felhívás az Interreg HUSK Kisprojekt Alap nyugati programterületének internetes és közösségi oldalán lesz elérhető, melynek meghirdetéséről külön tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Részletes információt az érdeklődők a későbbiekben meghirdetésre kerülő információs napokon kaphatnak.