A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 2023. október 24-én 10 órakor tartotta a Kisprojekt Alap HUSK/SPF/2301 pályázati felhívás első információs napját Győrben, a Vármegyei Rendezvényközpontban.

Rövid köszöntő után, Vasi Emma, az RDV ETT igazgatója ismertette a felhívás, a pályázás, értékelés és megvalósítás legfőbb tudnivalóit.

A Kisprojekt Alap az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program 3. prioritási tengelyének „PA3-Intézményi együttműködések” keretében valósul meg. A projekt intézkedése „3.2 – A kölcsönös bizalom megteremtése” ezúttal a pályázásra jogosult 7 régióból (Magyarországon: Budapest főváros, Pest, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék területe, Szlovákiában: a Pozsonyi, Nagyszombati és a Nyitrai kerület) az önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási- és kutatási intézmények, egyházak, ETT-k, kormányzati szervek, valamint érdekvédelmi testületek határon átnyúló programjainak megvalósítását fogja támogatni.

A Kisprojekt Alap célja a határon átnyúló társadalmi kohézió és partnerség erősítése, valamint a polgárok és a szervezetek ösztönzése arra, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus és polgári életében és hozzájáruljanak ahhoz. Kulturális fesztiválok, sportesemények, szakmai rendezvények, gyermek és ifjúsági táborok megvalósítását támogatja, amelyek lehetővé teszik a határ két oldalán működő szervezetek képviselőinek és tagjainak találkozását, kapcsolataik erősítését.

Jelen felhívás reflektál az előző időszakban szerzett tapasztalatokra és megfogalmazott igényekre, a korábbiakhoz képest rendkívül kedvező lehetőség lesz a pályázók számára. Többek között bevezetésre kerül az egyszerűsített költségelszámolás (egyösszegű átalánydíj formájában), az Európai Uniós támogatás kiegészül a Nemzeti társfinanszírozással, így csökken az önrész mértéke.

A Kisprojekt Alap rendelkezésére álló ERFA támogatás teljes összege 5,16 millió euró, melyből az első felhívás alkalmával 1,45 millió euró kerül kiosztásra. A pályázók 13 215 eurótól 39 645 euróig terjedő támogatásra nyújthatnak be kérelmet.

Az RDV ETT immár második ciklusban menedzselheti a Kisprojekt Alapot. A Társulás munkájába vetett bizalom elsődlegesen az elmúlt időszak tapasztalatainak, sikeres kisprojektjeinek, elkötelezettségének köszönhető. Feladatai közé tartozik továbbra is a Kisprojekt Alap általános koordinációjával és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, a potenciális pályázók tájékoztatása, tanácsadási munka a kérvények kidolgozása során, a pályázók tevékenységének támogatása a projekt befejezéséig, helyszíni ellenőrzések elvégzése, illetve hozzájárulni a KPA Monitoring Bizottság munkájának végrehajtásához.

Az RDV ETT további öt időpontban és helyszínen tart a HUSK/SPF/2301 felhívásra vonatkozó információs napot, melyre szeretettel várja az érdeklődőket:

2023. október 24. 14:00           Dunaszerdahely

2023. október 25. 10:00           Érsekújvár

2023. október 25. 15:00           Tatabánya

2023. október 26. 10:00 Pozsony

2023. október 30. 10:00 Budapest

A pályázati felhívás az Interreg HUSK Kisprojekt Alap nyugati programterületének internetes és közösségi oldalán elérhető, a dokumentumcsomag a www.rdvegct-spf.eu oldalról letölthető, emellett pedig a pályázatok benyújtása előtt a pályázók munkanapokon 8:00-15:00 között telefonon vagy e-mailben kereshetik az RDV ETT projektmenedzsereit, előzetes egyeztetés alapján pedig személyes interjút vagy online konzultációt is kérhetnek.