A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága 2024. február 21-én tartotta második ülését a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatalban. A találkozó legfontosabb napirendi pontja a HUSK SPF/2301 pályázati felhíváson belüli kisprojektek listájának (ranglista) jóváhagyása volt.

2023. november 15-ig benyújtott 199 db pályázat igényelt ERFA támogatási összege 4.963.425 euró. A minőségi értékelés során 133 pályázat felelt meg a kiválasztási kritériumoknak, melyekből – tekintettel a projektek támogatására kijelölt keretösszegre – 78 pályázat került jóváhagyásra, 1.448.285 euró ERFA támogatási összeggel.

A jóváhagyott projektek listája itt letölthető: